Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2013

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Αργυρώ Χ.

Εικόνα
Ροές υδάτινες Ανθέων αρώματα

ΜΕΝΕΞΕΔΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Εικόνα
Στον ορίζοντα να χάνεται  η ματιά

LA VOZ A TI DEBIDA, Pedro Salinas

Εικόνα
35 .....  Και θα συναντηθούμε  πάνω στις διαφορές τις ανίκητες, αμμουδιές

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ

Εικόνα
Η Αγάπη πηγάζει από την Συμπαντική Αρμονία!